Kuruluş Bilgilerimiz

4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bankacılık ve gayrimenkul sektöründeki deneyimlerin bir araya getirilmesi ile gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermek üzere 2011 yılında kurulmuştur.
4A Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tüm Türkiye’yi çalışma alanına dahil eden farklı disiplinlerden oluşan ekibimizle geniş yerel pazar bilgisini kullanarak yüksek kalitede değerleme hizmetleri sunmaktayız.
Uzmanlığımız arazi değerlemesi, arsa değerlemesi, tarla değerlemesi, konut değerlemesi, ofis değerlemesi, alışveriş merkezi değerlemesi, mağaza değerlemesi, dükkan değerlemesi, ticari gayrimenkul değerlemesi, fabrika değerlemesi, otel değerlemesi, benzin istasyonu değerlemesi, marina değerlemesi, liman değerlemesi, makine değerlemesi, fizibilite çalışmaları, pazar çalışmaları, en iyi ve etkin kullanım analizi gibi kompleks çalışmalara uzanmaktadır.


Misyonumuz
Şirketimiz gayrimenkul, makine ve teçhizat değerlemesi ve danışmanlığı konularında hizmet vermekte ve bu hizmetleri; sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile "Uluslararası Değerleme Standartları"nda etik ve gizlilik kuralları çerçevesinde cevaplandırmayı ilke edinmiştir. Çalışmaya konu olacak menkul ve gayrimenkulun değerini; bilimsel metodolojileri kullanarak, gerçeklik, varolma, belgeye dayanma ilkelerine bağlı kalarak dürüst, şeffaf ve global boyutta kabul görecek şekilde belirlemektir.

Mesajımız
Uluslararası kabul görmüş değerleme teknikleri kullanarak menkul ve gayrimenkullerinizi bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelemek ve değerleme raporu hazırlamak asli görevimizdir. Değerleme standartlarının ülke çapında çıtasının yükseltilmesi ise en önemli hedeflerimizdendir.