Kalite Yönetim Sistemi - ISO 9001:2008
Firmamızın "Kalite Yönetim Sistemi"; ürettiği hizmetin şartları karşılamasını sağlamak ve bunun sürekliliğini temin etmek ile hizmet sırasındaki uygunsuzlukların belirlenmesi, önlenmesi ve tekrar meydana gelmesine fırsat vermeyecek esasların koyulmasına yönelik olarak ISO 9001:2008 "Kalite Yönetim Sistemi" Standardı şartlarına uygun tarzda hazırlanan bir dokümantasyon sistemine sahiptir.
Kalite Yönetim Sisteminin dokümantasyon yapısı aşağıdakilerden oluşmuştur:
- Kalite El Kitabı,
- Organizasyon El Kitabı,
- Süreçler,
- Prosedürler,
- Formlar,
- Kayıtlar,
- Ekler, Eğitim Dosyası, Arşiv Dosyası,

Firmamız; ISO 9001:2008 standardının şartları ile uyumlu olacak şekilde bir kalite yönetim sistemi kurmuş, dokümante etmiştir ve gereğini yerine getirmektedir. Sistemin uygunluğunu sürekli olarak sürdürmekte ve etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.

Şirketimiz kalite yönetim sistemi için gerekli olan;
A. Prosesleri ve bütün kuruluştaki uygulamalarını proses haritaları, prosedürler, talimatlar, kalite planları ve bu kalite el kitabında tanımlamıştır.
B. Bu proseslerin birbirleri ile ilişkilerini ve sırasını tespit etmiş,
C. Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları proses haritalarında tayin etmiştir,
D. Bu proseslerin izlenmesi ve operasyona destek verilmesi için gerekli olan kaynakların ve bilginin mevcut olmasını sağlamış ve sağlamakta,
E. Bu prosesleri ölçmekte, izlemekte ve analiz etmekte,
F. Bu proseslerin sürekli iyileştirilmesi ve planlanan sonuçlarına ulaşmak için gereken faaliyetleri uygulamaktadır.
Bu prosesler işletmemiz tarafından ISO 9001:2008 standardının şartlarına uygun olarak yönetilmektedir.