Kalite Güvence - BDDK


01.11.2006 tarihli 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak değerleme faaliyeti ve değerleme raporları ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri çerçevesinde verilecek değerleme hizmeti ve değerleme raporlarının denetimi dâhil, değerleme faaliyeti ve raporlarının kalitesinin yükseltilmesi ve kontrolüne ilişkin ilke, usul ve esasların belirlenmesi amacıyla KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ kurulmuştur.

Kalite Yönetim Sistemi, şirketimizce yürütülen değerleme faaliyetlerinin ve hazırlanan tüm raporların, şirket politikasına, vizyon ve misyonuna uygun olarak, ISO9001:2008 kalite yönetim sistemi ile uyumlu olarak, değerleme sürecini ve rapor kalitesini maksimum seviyeye çıkarmak için gerekli aksiyonun alınması ve bu amaç doğrultusunda bütün departmanlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ve kalite güvencesinden sorumlu yönetim kurulu üyesinin gözetiminde uygulanmasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi yılda bir kez gözden geçirilecek ve gözden geçirme sonuçları www.dortadd.com internet sitesinden duyurulacaktır.

  • 4A Kalite Guvence Sistemi