Kurucu Üyeler


Zeki DAĞTARLA
2003, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İş idaresi (İşletme) Bölümü
Yönetim Kurulu Bşk. - İşletme
Sorumlu Değerleme Uzmanı - Lisans No: 401851
Dursun EROĞLU
1991, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İş İdaresi (İşletme) Bölümü
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. - İşletme
Sorumlu Değerleme Uzmanı - Lisans No: 401608 Hüsniye YILDIRIM
1998, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, İşletme / Muhasebe Bölümü
- -Şirket Ortağı
Baki GÖR
1975,İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Maliye ve Muhasebe Bölümü
İşletme
Değerleme Uzmanı - Yönetim Kurulu Üyesi Lisans No: 401536